×

Error

[OSYouTube] Alledia framework not found

MMNL - Overview 2016 and looking ahead 2017

MMNL - Overview 2016 and looking ahead 2017

Maharashtra Mandal Netherlands wishes all of you a very happy holiday season!   Thanks to all of your love and patronage, 2016 will go down as another fantastic and successful...

कविता

कविता आभाळीच्या देवा तुझी माया मला लाभू दे मंडळाचा वृक्ष सदा पानोपानी बहरू दे ! तीन वर्षांपूर्वी पेरले बीज हे सानुकले रोप छान बहरले वृक्षाचीही छाया सर्व मंडळीना लाभू दे...

महाराष्ट्र मंडळ, नेदरलँड्स - प्रथम सभा

महाराष्ट्र मंडळ, नेदरलँड्स - प्रथम सभा

महाराष्ट्र मंडळ, नेदरलँड्स - प्रथम सभा तारीख - ३० नोव्हेंबर, २०१३ महाराष्ट्र मंडळ, नेदरलँड्सची (MMNL) स्थापना झाल्यानंतरची पहिली सभा ३० नोव्हेंबर, २०१३ रोजी अॅम्सटलवीन मधील ‘De Meent’ ह्या town hall...

गुढीपाडवा २०१४

गुढीपाडवा २०१४ वसंत ऋतुचे आगमन झालेले आहे, कोकीळा आपल्या सुरेल सुरात पंचमात साद घालू लागली आहे, निसर्ग चैत्र पालवी फुलवु लागला आहे. अशीच सुरेल साद महाराष्ट्र मंडळ नेदरलँड्सने लंडन च्या...

गणेश उत्सव २०१४

गणेश उत्सव २०१४ महाराष्ट्र मंडळाचा नेदरलँड्सचा गणेश उत्सव सलग तिसऱ्या वर्षीहि जल्लोषात !   श्रावण महिना सरत होता. पाऊस पडून सर्व सृष्टी हिरवीगार झाली होती. समृद्धीचे प्रतिक असलेला हिरवा रंगबघताना...